Presència a Internet

Creació de llocs WEB legals adequats a la normativa

Les persones utilitzen cada vegada mes Internet com a font d’informació, abans de contactar definitivament amb una empresa o realitzar alguna compra. Per això es molt important tenir presència a Internet, però amb la seguretat de que es fan les coses be, seguint la legalitat establerta al nostre país i seguint una normativa WEB.

Una empresa amb pàgina web, que no compleixi les normatives vigents, pot ser objectiu d’importants sancions per part de l’administració, o denuncies viables dels seus compradors virtuals en cas sorgeixin litigis en la compra-venda.

No n’hi ha prou en tenir un bon disseny o una complerta botiga on-line. Cal assegurar que la seva pàgina web no pugui representar mai un problema afegit en la gestió de la seva empresa. A Infotec Empresarial S.L. vetllarem per que el seu lloc web sigui un complement positiu per el seu negoci, i no pugui esdevenir una font de conflictes.

LEGISLACIÓ APLICABLE EN MATÈRIA DE XARXES SOCIALS

Cal conèixer en profunditat què passa amb les dades personals publicades en les xarxes socials, quines són les polítiques de privacitat i com s’han d’utilitzar aquest tipus de dades per no perjudicar la seva empresa.

normativa xarxes socials
Sap que la seva empresa és la principal responsable del contingut publicat en els seus perfils, en els mitjans socials en què està present, fins i tot els enviats per tercers? Què passa amb la recollida de dades personals de seguidors? Quines son les Polítiques de privacitat en les condicions d’ús de les xarxes socials?

Com fer publicitat a través de les xarxes socials complint la normativa i sense riscos per a la seva empresa.