Consultoria LSSI-CE

Adequació a la Llei Orgànica de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. (LSSI-CE)

Les empreses que tenen presencia a Internet, o que inclouen sistemes de venda mitjançant una botiga online, han de complir la LSSI-CE i la LOPD. Si no la compleixen, estan exposades a importants sancions davant possibles denúncies (l’import de les quals recapta exclusivament l’estat).

A Infotec Empresarial som especialistes en adaptar tot tipus de pàgines web, a la Llei 34/2002, del 11 de juliol, relativa als serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. (LSSI-CE)

Portem a terme un anàlisi complert de la seva web, i li comuniquem les mesures correctores a dur a terme. També elaborem tota la documentació necessària que necessiti incloure, com per exemple avisos legals, establiment de les condicions de contractació i recepció de dades, establiment de la política d’ús de cookies, així com també un detallat informe i auditoria.

Procediment que seguim

1 . Estudi exhaustiu de la seva web

  • Anàlisi completa de la situació de la web en relació amb la Llei 34/2002 , de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic.
  • Anàlisi de la situació de la web en relació amb la Llei Orgànica 15/1999 , de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament .

2 . Elaboració d’informes i mesures correctores

  • Mesures correctores: identificació registral i social, avisos legals, condicions d’ús de la web i política de privacitat, drets de propietat intel·lectual, etc .
  • Establiment de les condicions de contractació i recepció de dades a través de comerç electrònic a la web.
  • Anàlisi i implantació del procediment adequat per a la legalització de les obres gràfiques publicades.
  • Informe de recomanacions per a la correcció de deficiències.
  • Implantació de procediment per a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica (email màrqueting)
  • Establiment de la política d’ús de cookies i sol·licitud del consentiment als usuaris quan calgui.

3 . Informe i manteniment

  • Lliurament d’un informe de recomanacions, i assessorament sobre les modificacions futures que es realitzin a la web.