Nova normativa per una botiga online

Totes aquelles empreses que disposen de una botiga online a Internet, hauran d’adequar-se a una nova normativa que s’ha aprovat aquest any 2014.

Segons la publicació al BOE de la Llei 3/ 2014, de 27 de març, es modifica el text de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, així com d’altres lleis complementàries. Les seves disposicions s’aplicaran als contractes amb els consumidors i usuaris que es registrin a la seva botiga on-line a partir de 13 juny de 2014.

Les modificacions d’aquesta Llei afecten a tots els negocis de comerç electrònic, i per tant també a les botigues en línia. Al marge dels beneficis que aquesta Llei pugui aportar als usuaris finals, hi ha una sèrie de mesures que afecten directament als responsables de la web.

Per ajudar a adaptar la seva botiga de comerç electrònic a la nova normativa, Infotec Empresarial S.L. pot assessorar-lo tècnicament i legalment. Portem més de 5 anys assessorant als nostres clients en temes legals i de jurisprudència. Estem especialitzats en protecció de dades, i cobrim totes les necessitats tècniques i legals necessàries per adequar la seva actual pàgina web a les noves modificacions legislatives .
Com a punts mes destacats de la nova normativa podem destacar els següents:

  • Informació prèvia a la contractació electrònica : La botiga ha de comunicar a l’ usuari de forma clara la informació sobre la identitat del comerciant, els productes i/o serveis que ofereix, els preus i impostos aplicables, el procediment de compra i el de pagament, etc. Aquesta informació ha d’estar redactada de manera que l’usuari o consumidor sigui conscient de les condicions que se li aplicaran en la seva compra.
  • Nou Botó de Compra : Cal confirmació expressa per part de l’usuari, conforme entén que la comanda que farà implica una obligació de pagament.
  • Nou termini de desistiment : S’amplia el termini en què es pot exercir el dret de desistiment o devolució. Aquest termini passa dels 7 dies hàbils actuals, als 14 dies naturals. En el suposat cas que el propietari de la web no hagi informat al consumidor de conformitat amb el que estableix la normativa, el termini de desistiment queda ampliat automàticament a 12 mesos i s’haurà d’incorporar obligatòriament un formulari de desistiment.
  • Càrregues encobertes : El consumidor ha d’atorgar de forma expressa el seu consentiment per a tot pagament addicional a l’obligació contractual principal.
  • Canvis en el procés de lliurament i possible devolució del producte : En cas de no informar adequadament dels costos de devolució d’un producte ( i si els ha d’assumir l’usuari o no ) per defecte l’usuari NO haurà de pagar res per la devolució d’un producte.
  • Altres modificacions referents a requisits formals dels contractes, mitjans de pagament, factura electrònica, oficines i serveis d’atenció al client i més .

Com a resum doncs, podem dir que amb l’entrada en vigor d’aquesta nova normativa, es fa necessari que les empreses amb botiga en línia, revisin les seves condicions i textos legals, adaptant-se a la nova llei. El seu incompliment pot comportar importants sancions.

 

Si necessita més informació sobre aquesta nova normativa o com adaptar la seva botiga online, pot posar-se en contacte amb nosaltres al 93 859 07 69 o be per mail a l’adreça info @ infotec.cat.

Informació Infotec Empresarial S.L.

Infotec Empresarial neix amb la vocació d’ajudar a Pimes i empresaris, en els sectors relacionats amb la tecnologia , la protecció de dades i la gestió de la informació. Contacti amb nosaltres per qualsevol consulta a info@infotec.cat