Consultoria LOPD

Adequació a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

  • Sabeu quines responsabilitats teniu sobre les dades personals que tracteu?
  • Sabeu quins fitxers teniu la vostra empresa? Els teniu registrats al Registre General de Protecció de Dades de l’AEPD?
  • Sabeu quin nivell de mesures de seguretat esteu obligat a implementar?
  • Feu un tractament correcte de les dades personals?
  • Heu formalitzat tots els contractes de protecció de dades pertinents?
  • Teniu l’autorització del titular pel tractament de les seves dades?
  • Heu inscrit els fitxers de la vostra Comunitat de Propietaris?
  • Sabeu que en cas de tenir propietats en lloguer també us afecta la llei de Protecció de dades?

Video exemplificant sobre la importància del cumpliment de la LOPD

En el següent enllaç podreu veure un video representatiu i exemplificant, de la importància de la Llei de Protecció de Dades Personals (LOPD). El seu ús està pensat com a part d’un programa de sensibilització i formació pels treballadors que ajudi a les empreses i Administracions en el compliment dels requeriments legals i en l’adopció de bones pràctiques. La durada del vídeo és de 22 minuts.

Veure normativa en PDF

En el següent enllaç podreu veure la normativa en format PDF.

Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

La generalització de les tecnologies de la informació, tant en el sector públic com en el sector privat, fa possible la recollida i l’emmagatzematge d’una gran quantitat de dades amb una gran eficàcia i un cost baix.

Però, a més, el desenvolupament progressiu de les tecnologies de la comunicació en facilita en gran manera l’accés de forma remota i gairebé instantània. En conseqüència, és evident que la potència assolida per les noves tecnologies comporta desafiaments per als drets fonamentals relatius a la intimitat de les persones que en un altre temps eren impensables o pràcticament irrellevants.

Així, en un escenari que tendeix a una socialització creixent de la informació per mitjà de la tecnologia, cal tenir una clara consciència dels riscos que implica un mal ús d’aquesta informació i els eventuals efectes no desitjats en les llibertats i els drets fonamentals de la persona.

D’aquí prové la necessitat de desplegar un marc legal adequat per afrontar la problemàtica que, per a l’exercici efectiu d’aquests drets, planteja el nou context social.

Malgrat que es pugui creure que l’adequació a la LOPD sigui una despesa relativament innecessària, és important fer un petit esforç per tal de prevenir possibles sancions per part de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades davant d’una inspecció o denúncies de clients pel tractament no autoritzat de les seves dades personals, sancions que van des de 600,00  a  600.000,00 €.

 Infotec Empresarial.

Si és del vostre interès, Infotec Empresarial us realitzarà un estudi exhaustiu de la vostra empresa i us assessorarà sobre les mesures que hauríeu de duu a terme per adequar-vos correctament a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals (LOPD).